Alarma Egoera: indarrean dauden neurriak

Jarraian ikus dezakezu herenegundik eta momentuz martxoaren 29ra arte, alarma-egoera indarrean sartu izanak herritarren desplazamenduari buruz hartutako neurriak.

1. Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, soilik kasu hauetan atera ahal izango dute pertsonek etxetik:

a) Elikagaiak, farmazia-produktuak eta lehen mailako produktuak erosteko.
b) Osasun-zentro, zerbitzu eta establezimenduetara joateko.
d) Ohiko bizilekura itzultzeko.
e) Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki zaurgarriak diren pertsonei laguntza eta zaintza emateko.
f) Finantza eta aseguru erakundeetara joateko.
g) Ezinbesteko kausagatik edo premia egoera bat gertatzean.
h) Banaka egin beharreko antzeko beste edozein jarduera arrazoi justifikaturen batengatik.
**Etxeko animaliak beren beharrak egitera atera daitezke, baina ez paseoan eta kontuan izan higiene eta desinfekzio neurriak hartzea.

2. Halaber, ibilgailu partikularrek erabilera publikoko bideetan zirkulatu ahal izango dute, aurreko paragrafoan aipatutako jarduerak egiteko edo gasolina-zerbitzuguneetan edo gasolina-zerbitzuguneetan erregaia hartzeko.

3. Nolanahi ere, lekualdaketetan osasun-agintariek emandako gomendioak eta betebeharrak errespetatu beharko dira.

4. Barne Arazoetako ministroak errepideak edo bide-zatiak zirkulazioari ixtea erabaki ahal izango du, osasun publikoa, segurtasuna edo zirkulazioaren arintasuna dela eta, edo arrazoi berberengatik ibilgailu jakin batzuen sarbidea murriztea.